Orso d.o.o.
Hidroizolacije

ORSOHIDROPLAST

ORSOHIDROPLASTORSOFAS P je vodootporna vanjska žbuka velike čvrstoče. Služi za zaštitu dijela fasade, podnožja ili sokla koji je izložen prskanju oborinskih voda i od utjecaja kapilarnog dizanja vlage iz tla u direktnom kontaktu s građevinom.